Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regler

Musikskolen følger folkeskolens feriekalender. Der undervises i 34 uger fordelt på året tilrettelagt af læreren.

Tilmelding
Tilmelding er først bindende fra 1. undervisningsgang. De første 3 måneder du er elev på Musikskolen kan du opsige din undervisning med 1 måneds varsel der efter er der 3 måneders opsigelse. Tilmelding er gældende for et skoleår af gangen.

Betaling
Prisen fordeles på 4 rater og du skal være opmærksom på, at opkrævningerne sendes til din e-boks.

Hvis du betaler for sent koster det et gebyr på 250,- kr for hver gang vi sender dig en rykker.

Aflysning og erstatning
Hvis musikskolen aflyser undervisningen pga. sygdom eller hvis du selv aflyser timen erstattes den ikke.

Hvis musikskolen aflyser undervisningen med anden begrundelse erstattes timen som regel.

Hvis du har fået færre end 30 undervisningsgange på et skoleår vil du få penge tilbage.

Hvis du vil melde dig ud i løbet af skoleåret, får du normalt ikke penge tilbage for de gange du ikke er blevet undervist.

Ind- og udmeldelse
Din tilmelding gælder for et skoleår af gangen. Husk derfor at gentilmelde dig når vi åbner for gentilmelding i maj.

Hvis du vil udmeldes i løbet af skoleåret har du tre måneders opsigelse.

Hvis du er ny elev eller hvis du har skiftet lærer har du en månedes opsigelse indenfor de første tre måneder.

Musikskolen har ret til i grelle tilfælde at nægte en elev videre deltagelse i musikskolen.
f.eks gentagne udeblivelser fra undervisningen, manglende interesse eller upassende social adfærd.

Lån af Instrument
1. Låner du instrument skal du betale kr. 300,00
- for hvert instrument du ønsker at låne
- for hvert musikskoleår du låner det
- og det er uafhængig af tidsperioden i det pågældende musikskoleår.

2. Du skal selv sørge for at instrumentet er forsikret!

3. Hvis du er ny elev, har du fortrinsret til de instrumenter vi har.

Ikast-Brande Musikskole
Strøget 47, 7430 Ikast
Tlf. 9960 5110
musikskolen@ikast-brande.dk